Psykologi

Om mig Julia Walvenius


Jag blev legitimerad psykolog 1996.

Mina första 10 år arbetade jag med barn, ungdomar och deras familjer huvudsakligen inom Barn- och ungdomshabilitering. Här utbildade jag mig till neuropsykolog eftersom en stor del av arbetet utgjordes av neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar med olika typer av neurologiska funktionsvariationer.


Efter några år som legitimerad psykolog ville jag öka min behandlarkompetens, och gick jag en KBT inriktad legitimationsgrundande  psykoterapeututbildning med examen i Stockholm 2004.


Utifrån en vilja att utveckla min psykoterapeutroll och få arbeta med  Dialektisk beteendeterapi, en av tredje vågens KBT-metoder, sökte jag mig 2005 till specialistpsykiatrin. Här arbetade jag först på en specialistmottagning för personlighetssyndrom och därefter på en allmänpsykiatrisk mottagning Lerum fram till 2012.

Mellan åren 2012-2018 arbetade i olika roller fortsatt inom vuxenpsykiatrin men nu med lednings-, förändrings och utvecklingsarbete. De sista 4 åren  var jag biträdande verksamhetschef inom VUP SÄS- Borås och Södra Älvsborg. 

En längtan tillbaka till psykologarbetet gjorde att jag fattade ett beslut att lämna chefskapet. 

De sista åren som anställd inom Västra Götalandsregionen arbetade jag deltid som psykolog och organisationskonsult på Hälsan och arbetslivet i Göteborg. 

I mars 2020 släppte jag taget och gav mig ut i att arbeta med min egne verksamhet på heltid. 


Min erfarenhet och kompetens gör att jag kan erbjuda en bredd av tjänster.

Efter dryga 25 år som psykolog känner jag att jag har et av de mest stimulerande och givande arbeten man kan ha! 

Söker du psykolog för din egen del

 

Jag arbetar utifrån evidensbaserade metoder och har en legitimationsgrundande KBT inriktad psykoterapeututbildning. Jag har en hel del nischade 

Till mig kan du vända dig om du vill ha hjälp med t ex följande:

 Stress och utmattning

Ångestproblematik av olika slag

Kris och sorg

Depression och nedstämdhet

Relationsproblem

Känsloregleringssvårigheter

Livsförändring