Organisationsstöd

Chefs- och organisationsstöd


Jag har själv arbetat som både första och andra linjens chef inom specialistpsykiatrin på SÄS, Borås.

Under min tid som biträdande verksamhetschef drev jag utvecklingsarbetet för ledningsgruppen samt ansvarade

bl a  för ett stort  antal förändrings och implementeringsarbete som gav mig en direkt erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt.   


Likaså har jag i rollen som utvecklingscontroller och organisationskonsult har arbetat både direkt och indirekt med stöd till chefer, team, projektledare och andra nyckelfunktioner inom olika verksamheter.  

Jag erbjuder idag chefscoaching och chefsstöd, chafshandledning. ledarskapsutveckling, konflikhantering,  utbildningar  och föreläsningar till arbetsgrupper och ledningsgrupper. 

Jag är kunnig inom OBM och LEAN


Vill du utveckla ditt ledarskap utifrån Lead Forward eller behöver dina m,edarbetare stöd i att utvecklas som grupp t ex utifrån Team Pro så kan jag bistå även med detta.


Jag har ett gott nätverk som gör att jag kan bygga tjänster och insatser tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor inom ledarskap, organisation och Human resources. 


Psykologia AB är idag upphandlat av:

Västra Götalandsregionen,

Region Halland,

Marks kommun,

Mölndal stad och

Ale kommun.