Om mig

Om migPsykologexamen från Göteborg 1995 och legitimerad psykolog 1996.

Mina första 10 år arbetade jag med barn, ungdomar och deras familjer huvudsakligen inom Barn- och ungdomshabilitering. Här utbildade jag mig till neuropsykolog eftersom en stor del av arbetet utgjordes av neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar med olika typer av neurologiska funktionsvariationer.


Efter några år som legitimerad psykolog ville jag öka min behandlarkompetens, och gick jag en KBT inriktad legitimationsgrundande  psykoterapeututbildning med examen i Stockholm 2004.


Utifrån en vilja att utveckla min psykoterapeutroll och få arbeta med  Dialektisk beteendeterapi, en av tredje vågens KBT-metoder, sökte jag mig 2005 till specialistpsykiatrin. Här arbetade jag först på en specialistmottagning för personlighetssyndrom och därefter på en allmänpsykiatrisk mottagning Lerum fram till 2012. Jag startade min egna firma 2006 och hade denna som bisyssla/deltidssyssla fram till våren 2020. Jag började tidigt att både handleda och utbilda både  psykologer samt andra yrkesgrupper.

Examen från handledar- och lärarutbildning Karolinska Institutet Sthm 2013.


Mellan åren 2012-2018 arbetade i olika roller fortsatt inom vuxenpsykiatrin men nu med lednings-, förändrings och utvecklingsarbete. De sista 4 åren  var jag biträdande verksamhetschef inom VUP SÄS- Borås och Södra Älvsborg. 

En längtan tillbaka till psykologarbetet gjorde att jag fattade ett beslut att lämna chefskapet. 

De sista åren som anställd inom Västra Götalandsregionen arbetade jag deltid som psykolog och organisationskonsult på Hälsan och arbetslivet i Göteborg. 

I mars 2020 släppte jag taget och gav mig ut i att arbeta med min egna verksamhet på heltid. 


Min erfarenhet och kompetens gör att jag kan erbjuda en bredd av tjänster.


Efter dryga 25 år som psykolog känner jag att jag har ett av de mest stimulerande och givande arbeten man kan ha! 

Project Details

Honors & Awards

JuliaWalvenius

leg psykolog

leg psykoterapeut

Handledare och lärare

Organisationskonsult

Yoga och meditationslärare

Telefon:     (+46) - 0707273564

E-post:      julia@psykologia.se

Adress Alingsås:

Solvedenvägen 7

441 60 Alingsås


Adress Göteborg:

Stora Nygatan 3

411 08 Göteborg


  

Skills

Mitt CV

Mitt arbete och erfarenhet har gett mig en bredd och ett djup i min kompetens som varit berikande.

Vill du se mitt CV så kan du maila mig så skickar jag det.